Dotace na podnikání, zemědělství, poradenství

Srpen 17, 2010 | Rubrika: Nezařazené

podnikání

Podnikání v České republice zaznamenává v souvislosti s ekonomikou útlum. Zastavení rozvoje však může mít pro podniky negativní důsledky, proto v období ekonomické krize byly alokovány značné prostředky z Evropských fondů a státního rozpočtu na dotace pro podnikání. Záběr dotací na podnikání je velmi široký. Finanční zdroje mohou získat velké podniky i malé firmy nebo živnostníci.

Možnost získání dotací mohou využít jak zavedené podniky, tak i fyzické osoby, které chtějí svůj majetek začít využívat pro podnikání. Dotace na podnikání tak mohou v obcích umožnit vznik malých penzionů podporující místní cestovní ruch či si mohou drobní živnostníci z dotací vybavit své dílny a podpořit tak kvalitu své produkce. Nejvzácnější zdrojem firmy jsou její zaměstnanci, podniky musejí investovat nemalé prostředky do rozvoje svých zaměstnanců. I na takovéto účely lze získat dotaci. Vzdělávání zaměstnanců je velice důležitým prvkem před konkurencí. Podávání žádostí o dotace lze přenechat na odborných firmách.

Podnikání v oblasti zemědělství je specifickým oborem, který sebou nese značná rizika, jež nelze přímo ovlivnit. Z tohoto důvodu je státní politika nastavena tak, aby měli zemědělci značné množství příležitostí na získání dotací do svého zemědělského podnikání. Program rozvoje venkova alokuje finanční prostředky z evropské unie do tří os. Tyto osy se dále dělí na opatření, v rámci kterých mohou zemědělci či jiné subjekty získat dotace. Více informací na téma dotace pro podnikání, dotace do zemědělství získáte u firem, které se touto problematikou zabývají. Dotační poradenství Vám ušetří čas a peníze.

 

Příbuzné články

Rubriky