Robotizovaná automatizace – firma ABB

Leden 24, 2011 | Rubrika: Technika

Robotizace ABB roboti

Český trh je velmi specifickým trhem v EU. Podíváme-li se na trh s robotizovanou automatizací z celkového pohledu, zjistíme, že se (zde hlavně díky vlivu automobilového průmyslu) pohybujeme ve vysoce konkurenčním prostředí. Nicméně, díky samotné povaze robotiky jsme schopni si příležitosti vytvářet sami. Ještě stále je zde totiž velké množství průmyslových odvětví a aplikačních oblastí, které nejsou z nejrůznějších důvodů robotizované, byť by být mohly a z hlediska budoucí konkurenceschopnosti také měly.

Mezi tyto důvody patří nejen nedostatek finančních prostředků, případně omezení technologická, ale také – a to hlavně – nedostatečné znalosti o tom, co je v oblasti robotiky možné I proto zde otvíráme inženýrská centra, zaměřená na vývoj aplikací pro specifická odvětví, která robotizace zatím příliš „nepoznamenala“.

Z faktorů, odlišujících nás od ostatních firem bych zmínil následující:

Prvním je portfolio výrobků, čímž nemám tentokrát na mysli ani tak vlastní roboty, protože ty mají ostatní výrobci také, ale zejména konkurenceschopné portfolio softwarových produktů pro nejrůznější typy aplikací (obloukové svařování, nanášení tmelů a barev apod.). V této souvislosti nemohu nezmínit ABB RobotStudio, které je uznáváno coby nejlépe propracovaný off-line program v rámci odvětví robotiky, umožňující na počítači simulovat jednotlivá pracoviště robotů v jejich budoucí podobě. Hlavním důvodem úspěšnosti tohoto nástroje je, že pracuje s reálnými údaji – laicky řečeno umožňuje zákazníkovi podívat se, jak by konkrétní aplikace vypadala na jeho konkrétním pracovišti. Navíc je to nástroj, který přináší značnou úsporu nákladů, protože velkou část práce lze zvládnout na počítači, bez přerušení produkce, náročného cestování a nákladné přítomnosti inženýrů. Průběžný vývoj dalších nových produktů a nástrojů probíhá též na základě analýzy již realizovaných projektů.

Automatizace průmyslu v čechách

Druhým je přidaná hodnota a znalosti, které zákazníkům přinášíme. Přestože jsme dosud hovořili o ABB jako o výrobci robotů, snažíme se naším zákazníkům nabízet mnohem víc – celá řešení. V podstatě žádný zákazník nechce jen robota, chce celé řešení. Abychom byli schopni tato řešení nabízet, musíme mít rozsáhlé znalosti z nejrůznějších oblastí – vědět, jak pracují lisovací linky, jak se vyrábí jednotlivé komponenty auta… Stručně řečeno, zajímá nás celý proces a celý výsledek, ne jen počet prodaných robotů.

Třetím faktorem, který s předchozími velmi úzce souvisí, je poskytování služeb – tedy naše servisní organizace, kterou jsme po vyhodnocení situace koncipovali tak, že nejdeme cestou jednoho servisního centra, ale snažíme se rozmístit servisní pracovníky v místech, kde máme naše zákazníky. Zákazník má navíc možnost kdykoliv nám zavolat a poradit se s námi. V této souvislosti bych chtěl zmínit i některé novinky, jako je např. aplikace umožňují provádět diagnostiku a servis na dálku (ABB RemoteService).

Nakonec je podstatné zmínit, že pokud potřebné kapacity a znalosti nemáme, máme možnost spolupráce i s dalšími divizemi v rámci ABB po celém světě – ostatně i toto zázemí silné světové společnosti je něco, co nás odlišuje, a co je také naše konkurenční výhoda. Mezi nejhledanější implementace robotů patří lakovací roboti, kteří jsou v automobilovém průmyslu doslova nezbytní.

 

Příbuzné články

Rubriky